Perennväxter

Perenner

Perenner är fleråriga örtartade växter som vissnar ner på vintern och börjar växa igen på våren.

Kända perenner är bland annat rölleka, stockros, daggkåpa, gräslök, prästkrage och förgätmigej.

Plantering

Planteringssäsongen för perenner sträcker sig från april till september. Att tänka på vid plantering är att hålla de rekommenderade avstånden mellan plantorna. Om man planterar för tätt konkurrerar plantorna med varandra och blir aldrig fullt utväxta.

  • För låga perenner är ett avstånd på cirka 20 – 30 cm lagom.
  • För de mellanhöga växterna är avståndet runt 40 – 50 cm bra.
  • För de höga växterna rekommenderas 60 – 70 cm i avstånd.

Avvikelser från dessa mått kan förstås finnas.

Omplantering

Många, men inte alla, perenner bör delas efter några år. Detta ökar livskraften hos plantan eftersom växten får nya kontaktytor mot jord och gödning, samtidigt som den ofta får mer utrymme att växa på.

Det är ganska lätt att se vilka perenner som bör delas, går det lätt att ta nya skott från plantan ska den delas med jämna mellanrum.

Övervintring

De flesta perenner är härdiga ganska långt norrut. För bästa övervintring är det bra om inte gamla blad och blommor klipps bort på hösten, de fungerar då tillsammans med löv och kvistar som ett täcke för plantan under vintern.